Svenske politifolk kontrollerer en gruppe ved Hyllie jernbanestasjon like syd for Malmö 12. november 2015. Foto: Reuters/Staff / scanpix

Fire år etter masseinnvandringen i 2015 er det noen ytterst få prosent av de som kom til Sverige som forsørger seg selv: 7,5 prosent.

Aftonbladet har funnet ut hvor mange av asylinnvandrerne som kom til Sverige i 2015 som forsørger seg selv gjennom arbeid. En overveldende majoritet lever på forskjellige former for offentlige overføringer, som etableringsersättning eller sosialbidrag.

Det kom veldig mange asylsøkere til Sverige i 2015: 162 877. Sverige rolle i den historiske «flyktingekrisen» var spesiell, landet tok imot svært mange i forhold til folketallet: Ti ganger flere enn gjennomsnittet per capita i EU.

Hittil har 60.501 av dem fått permanent oppholdstillatelse.

Aftonbladet har gått gjennom statistikk fra SCB, Migrationsverket og Statens personadressregister for å kartlegge hvor mange av asylinnvandrerne som er sysselsatt og hvor mange som mottar trygd eller andre offentlige ytelser.

Tallene fra SCB (tilsvarer SSB) viser at 18.405 av dem får sosialbidrag og 9.970 får penger for å gå på skole. Kun 4.574 forsørger seg selv gjennom sysselsetting. Hvor stor andel av disse som er «ordentlige» jobber og ikke offentlig finansierte ansettelser eller sysselsettingstiltak fremgår ikke av tallmaterialet.

Grafikk: Aftonbladet

Sosialøkonomen og professoren Per Lundborg sier til Aftonbladet at han tror flere enkle jobber er løsningen på problemet. Dessverre går trenden i stikk motsatt retning der de enkle jobbene rasjonaliseres bort i hurtig takt med ny teknologi, automatisering og robotisering. Sverige er ett av landene i verden der denne automatiseringen har kommet lengst.

Av den sammenstilte statistikken fremgår at de aller fleste som søkte asyl i Sverige 2015 kom fra Syria og Afghanistan, fulgt av Irak, kategorien «statsløse» (i stor grad palestiniere), Eritrea og Somalia.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.