Innføring av det grønne skiftet sliter fordi det skaper splittelse. Regjeringen gir avgiftslette og andre fordeler til middelklassen og øvre middelklasse, mens vanlige mennesker må stange i kø og blø i bomringen. Det er partiene som snakker høyest om forskjells-Norge som ivrer mest for forskjellsbehandling. Regjeringen har greid å skape motvilje mot symbolene på det grønne skiftet. Journalister påpeker ikke det opplagte. De er på parti med fremtiden. Foto: Tyrone Siu/Reuters/Scanpix

Det er skapt et inntrykk av at nordmenns trafikale vaner er under kraftig endring. Statistikken sier noe annet. Bilen er vinneren.

Siden 2010 har persontransporten innenlands økt med 15,5 prosent, eller noe over 780 millioner passasjerer.

Fra 2010 til 2018 økte antall bilreisende med noe over 590 millioner personer. Det inkluderer både førere og passasjerer.

Økt bruk av personbil sto altså for rundt tre firedeler av den samlede økningen i persontransporten i denne perioden.

Det er tall som burde få noen og enhver til å ta en tenkepause. Inklusive regjeringen som har gått med på nullvekst i biltrafikken. Veiene inn til byene skal ikke utvides og bilistene skal blø.

Den sittende regjeringen satte som mål at det ikke skulle selges nye  fossildrevne biler i 2025. Selv Demokratene i USA har satt målet til 2040. 2025 er totalt urealistisk, noe tallene fra SSB forteller.

Men fakta er nå blitt ubehagelig. Det er nok å se på NTBs nyhetssak. Man må lese langt ned for å finne de avslørende tallene:

Flere reiser kollektivt, men bilen er fortsatt i førersetet

Selv om tog, trikk og T-bane har hatt den største økningen i persontransporten de siste årene, er det fortsatt bilen som dominerer i Norge.

Mer enn 5,8 milliarder passasjerer ble fraktet innenlands i 2018. Persontransporten innenlands økte med 43 millioner passasjerer fra 2017 til i fjor, viser SSBs statistikk Innenlandsk transport. Det var en økning på 0,7 prosent. Siden 2010 har persontransporten innenlands økt med 15,5 prosent, eller noe over 780 millioner passasjerer.

Det er den skinnegående transporten som har hatt den største passasjerveksten de siste årene, som følge av markert økning både i persontransporten med tog og kollektivtransporten med trikk og T-bane.

Fra 2010 til 2018 økte passasjertallet på jernbaner, forstadsbaner og sporveier med 45 prosent.

Likevel er det personbilene som har stått for mye av økningen de siste årene. Fra 2010 til 2018 økte antall bilreisende med noe over 590 millioner personer. Det inkluderer både førere og passasjerer.

Økt bruk av personbil sto altså for rundt tre firedeler av den samlede økningen i persontransporten i denne perioden. I alt utgjorde antall personer som reiste med bil, noe over åtte av ti innenlandske passasjerer i fjor. (NTB)

Det synes som om NTB sammenligner epler og pærer: Man sammenligner passasjerantallet på jernbane, forstadsbaner og sporveier med seg selv, men ikke med totalen, der bilen vinner suverent.

Kjøp Sir Roger Scrutons bok “Svindlere, svermere og sjarlataner” fra Document Forlag her!