Sakset/Fra hofta

Ut fra nyhetsbildet får man inntrykk av at saudierne har bombet Houthiene og Jemen tilbake til steialderen. Men mønstringer for å samle inn mat til fronten, viser noe annet. Sanaa søndag 22. september. Foto: Khaled Abdullah/Reuters/Scanpix

Houthiene lover å stanse angrepene på Saudi-Arabia hvis Saudi-Arabia slutter å bombe dem. Men hva hvis det ikke var Houthiene som sto bak det alvorligste angrepet på oljeinstallasjoner 14. september? Da er utspillet del i en kalkulert plan. Likevel går FN fem på.

FNs spesialutsending til Jemen, Martin Griffiths, berømmer i en uttalelse opprørerne for å vise «vilje til å finne en politisk løsning som kan få slutt på konflikten».

Griffiths spiller samtidig ballen over til Saudi-Arabia og ber landet «utnytte muligheten og ta alle de nødvendige skritt for å minske vold, militær opptrapping og skadelig retorikk».

Frankrike trodde ikke på at Houthiene selv påtok seg skylden for angrepene. Boris Johnson retter fingeren mot Iran.

BBCs Frank Gardner var i Saudi-Arabia og ble vist skadene på Abqaia og Khurais. En oberst kom opp til ham og spurte: -Hvor er nord? Gardner så på solen og pekte i riktig retning. -Hvor kom rakettene fra? spurte obersten. Gardner så på skadene, de var påført av noe som kom nordfra.

Det setter Houthienes «tilbud» i et helt annet lys. En annen aktør har påført Saudi-Arabia stor skade og Houthiene tar det til inntekt for seg og bruker det som pressmiddel. Ganske fiffig og slu.

En av Houthi-bevegelsens øverste ledere, advarer Saudi-Arabia mot å overse gesten og fortsette krigføringen.

– Dersom de avviser dette initiativet, kommer vi til å påføre dem mer smerte, sier Mohammed Ali al-Houthi.

– Enhver opptrapping vil bli møtt med ytterligere opptrapping, sier han.

Saudi-Arabia ser tiden an. Men det er vanskelig å se hvordan Saudi-Arabia kan gå med på et slikt spill hvor Iran er involvert.

NTBs Nils Inge Kruhaug sammenligner Houthienes angrep og saudiernes krigføring:

Sykehus, skoler, vannverk, renseanlegg og elektrisitetsforsyning er lagt i grus og markedsplasser og bryllup er bombet. Krigen kan ha kostet over 90.000 mennesker livet.

Houthi-opprørerne har svart med ett og annet missil- og droneangrep mot strategiske mål i Saudi-Arabia, først og fremst oljeinstallasjoner.

Etter angrepet 14. september er det ikke dekning for en slik beskrivelse. Iran og Houthiene eskalerte krigen radikalt og vil nå ha uttelling for det. Og dette stiller FN seg bak.