Nytt

Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet gjør det som ventet godt i nord. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ap beholder posisjonen som største parti i Nord-Norge, men går kraftig tilbake. Sp er den store vinneren i de to nordligste fylkene.

Basert på fylkesprognosen i Nordland får Senterpartiet i overkant av 23 prosent, noe som er en framgang på 13 prosentpoeng.

Ap får 26,5 prosents oppslutning, noe som er en tilbakegang på 9,5 prosentpoeng.

Høyre blir tredje største parti med 17 prosent.

I det sammenslåtte fylket Troms og Finnmark er tendensen omtrent helt lik som i Nordland. Her oppnår Ap 25,4 prosent, en tilbakegang på 11,5 prosentpoeng. Senterpartiet får 22,5 prosent, fram hele 14 prosentpoeng.