Kultur

Tekst og foto: Roy

I årene 1918–1919 kjempet polakker og ukrainere over territoriet i Øst-Galicia som inkluderte Lviv; og til slutt beseiret Polen den vest-ukrainske republikken.

Ett år senere ble det utkjempet en annen krig mellom Polen og det nydannede Sovjet rundt byen. I tiden mellom disse to krigene endte byen med å bli en del av Polen, og de polske myndighetene bestemte seg for å reise et minnesmerke for  de polakker og deres allierte som falt i fiendtlighetene.

Nekropolis-komplekset ble designet av Rudolf Indruch, en arkitektstudent fra Lviv Polytekniske, som vant konkurransen. Det mest synlige elementet er et kuppelkapell som tårner over gravene under. Utgravde rester av 72 jagerflygere ble satt i katakomber plassert mellom kapellet og gravene. I tillegg til polske krigere har denne delen av kirkegården også graver og monumenter til amerikanske piloter fra Kościuszko-skvadronen og franske frivillige som kjempet på polsk side. To monumenter ble viet til de polske utenlandske allierte.

Under ble inskripsjonen Mortui sunt ut liberi vivamus (De døde slik at vi kunne leve fritt) gravert på et halvsirkulært kolonnademonument.

En triumfbue ble flankert av to steinløver. Nekropolis ble aldri helt ferdig; konstruksjonen fortsatte til utbruddet av andre verdenskrig.

Av nesten 3000 graver ble 300 viet til Orlęta – Ørnungene, som de unge polske forsvarerne av byen i 1918 er kjent som.

I 1925 ble asken til en av de ukjente forsvarerne av Lwów overført til Den ukjente soldats grav i Warszawa.