Nytt

Studentlederen Joshua Wong, som er en av de mest kjente demonstrantene i Hongkong, er pågrepet. Også to andre prominente aktivister er pågrepet.

Wong er også generalsekretær i pro-demokrati-organisasjonen Demosisto. Studentlederen ble pågrepet fredag.

– Vår generalsekretær Joshua Wong ble nettopp pågrepet mens han var på vei til undergrunnsstasjonen MTR. Han ble tvunget inn i en bil midt på lyse dagen. Våre advokater følger saken, skriver Demosisto på Twitter.

Senere ble det kjent at også Agnes Chow, som også er i Demosisto, er pågrepet. I tillegg er Andy Chan, leder av separatistpartiet Hong Kong National Party, pågrepet.

Politiet i Hongkong sier at Chan er pågrepet for opptøyer og angrep på politibetjenter, men de har ikke sagt noe om hva de to andre er pågrepet for. Siden demonstrasjonene startet i juni, har over 700 blitt pågrepet.

Fredagens pågripelser finner sted i forkant av store demonstrasjoner som er varslet i helgen.

Omstridt lovforslag

Hongkong har vært preget av massive protester siden juni, og millioner av innbyggere har demonstrert mot den Beijing-vennlige regjeringen.

Demonstrasjonene rettet seg først mot et omstridt lovforslag som åpnet for at Hongkong kunne utlevere personer til rettsforfølgelse i Kina. Lovforslaget ble lagt på is av Hongkongs leder Carrie Lam, men det var ikke nok til å stanse protestene.

Wong har spilt en sentral rolle både på sosiale medier og på bakken for å mobilisere motstand mot både det omstridte lovforslaget og mot Carrie Lam, som av demonstrantene anses å være Kinas forlengede arm i Hongkong. I august hadde Wong et møte med sjefen for den politiske avdelingen ved USAs generalkonsulat, Julie Eadeh.

Siden 2014

Wong sto i spissen for massedemonstrasjonene høsten 2014, da flere sentrumsgater i Hongkong ble okkupert i to-tre måneder. Den såkalte paraplybevegelsen protesterte mot endringer av valgsystemet som ville gi det kinesiske kommunistpartiet økt innflytelse over hvem som skulle styre byen.

I fjor ble Wong dømt til tre måneders fengsel. Dommen ble senere redusert til to måneders fengsel fordi han bare var tenåring da han ble pågrepet i 2014. Wong anket, men tapte ankesaken. Dermed måtte han i mai inn til soning i Lai Chi Kok-fengselet. Da han ble løslatt i juni, sluttet han seg til demonstrantene.

Domstrasjonsforbud

Politiet i Hongkong har innført demonstrasjonsforbud og begrunnet det med sikkerhetsbekymringer, ifølge en aktivistgruppe.

I et brev til Civil Human Rights Front (CHRF) begrunner politiet beslutningen med frykt for at deltakere i demonstrasjonene vil begå «voldelige og destruktive handlinger». CHRF har stått sentralt i organiseringen av de store demonstrasjonene i Hongkong den siste tida.

Hongkong-politiet viser i brevet til at demonstranter har startet branner, satt opp veisperringer og tatt i bruk bensinbomber, stålkuler, murstein, spyd, metallstenger og andre hjemmelagde våpen.

En ny demonstrasjon har vært planlagt lørdag, som er femårsdagen for Kinas beslutning om å si nei til politiske reformer i Hongkong. CHRF varsler at gruppen vil anke politiets beslutning.

Torsdag kom det også meldinger om kinesiske militærstyrker på vei inn i Hongkong. Ifølge statlige medier i Kina er det snakk om en rutinemessig rotasjon, men frykten har vært økende for at hæren skal gripe inn mot demonstranter.