Video 1

Otto Jespersen fra 2002. Den direkte talen han bruker her, er utenkelig i dag. Noen vil kalle det et fremskritt. Trolig ville Otto Jespsersen blitt anmeldt for hatprat. Det avsies nå dommer på løpende bånd for å si ting som er svakere enn dette her.

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også