Foto: Roy

Like ved Den latinske katedralen (romersk-katolsk) i Lviv ligger Boim-familiens gravkapell, som ble bygget på det som en gang var katedralens kirkegård.

Akvarell fra tidlig 1900-tall, signert A. Kamenobrodskij. Den latinske katedral rett til venstre.

Familien Boim kom til Lviv (polsk Lwów, tysk Lemberg, russisk Lvov og ukrainsk Lviv), da i kongeriket Polen, fra kongeriket Ungarn.

Deres nasjonale opprinnelse er uklar, men det opprinnelige familienavn var muligens Baum. De var velstående patrisiere med katolsk bakgrunn og ble polonisert.

Det er antatt at Georg (Jerzy) Boim (ungarsk: György Boym) var grunnleggeren, men at ferdigstillelsen skjedde i hans sønn og etterfølger Paweł Boims tid. 14 medlemmer av Boim-familien ble gravlagt der. Fra annen halvdel av 1700-tallet ble ikke flere medlemmer av Boim-familien gravlagt i kapellet.

Arkitekten var Andrzej (Andreas) Bemer (c.1555-c.1626), som hadde latt seg inspirere av arkitekturen til Sigismunds kapell ved Wawel-katedralen i Kraków, med italienske elementer.

Fotografi fra ca. 1910.

Kapellet kombinerer en rekke stilarter. Pryddekorasjonene er av nederlandsk opprinnelse, mens de narrative relieffene til en viss grad ligner de som finnes i det sentrale og sørlige Polen, men ser ut til å være basert på tyske eller nederlandske illustrasjoner. Billedhuggeren Jan (Hanusz) Scholtz (c.1573-før 1642) som sannsynligvis var ansvarlig for den andre fasen av verket (1609-11), stammet fra Königsberg.

Kapellet er bygget med en kvadratisk grunnplan, og  har en kobberdekket kuppel montert på en åttekantet tambur. Lanternen (som slipper lys inn i kuppelen) er konstruert med åtte kanellerte pilastre med korintiske kapiteler, som igjen bærer en liten kuppel med en Kristus-statue på toppen.

Et fremtredende medlem av Boim-familien var Michał Piotr (c.1612–1659), Paweł Boims sønn, som ble jesuitt og misjonær i Kina. Den første europeiske kinesiske ordbok, utgitt i 1670, regnes for å være hans verk.

Foto: Brian Dell, Wikimedia Commons. Kapellet rett til venstre for katedralen. Bildet er tatt fra tårnet vi kan se i Kamenobrodskijs akvarell

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.