Nytt

Foto: Mattilsynet/NTB Scanpix

Koloradobille, som er en svært alvorlig skadegjører på potet, er for første gang påvist i Norge. Mattilsynet gjør alt de kan for å hindre videre spredning.
Mattilsynet roser eieren av kjøkkenhagen, som straks meldte fra om de oransjerøde larvene han fant i store mengder. Tirsdag denne uka ble det bekreftet at det dreide seg om den fryktede billen, som aldri før er blitt oppdaget i Norge.

– Potetriset på noen planter ble fullstendig oppspist i løpet av få dager, sier Kåre Jacob Willumsen, seniorrådgiver i seksjon planter i Mattilsynet.

Smitten er trolig kommet med importerte grønnsaker, hvor avfallet er blitt lagt i komposten i hagen.

Mattilsynet oppfordrer andre hobbydyrkere av potet som bruker kompost med grønnsaksrester om å varsle Mattilsynet ved mistanke om eller funn av voksne biller eller larver. De voksne billene er omkring 1 centimeter lange med svarte og gule striper langs dekkvingene.

– Heldigvis ligger denne kjøkkenhagen på et sted der det ikke er potetproduksjon i nærheten. Vi regner derfor med at billen ikke har spredd seg, og at og bekjempelse og overvåking på stedet vil være tilstrekkelig for å utrydde denne alvorlige skadegjøreren, sier Willumsen.