Nytt

Seksjonssjef Christoffer Nielsen i Mattilsynet mener at innvandrermiljøet må ta et oppgjør med seg selv. Mattilsynet har i den senere tid forsøkt å demme opp for flommen av ulovlig og potensielt farlig kjøtt til Norge, og samtlige butikker og restauranter som er involvert er drevet av innvandrere.

Han har ikke fullstendig gitt opp kampen mot kjøttsynderne, men tror det vil ta tid før man eventuelt får bukt med problemet.

– Etter hvert må de gå tomme for folk som kan ta over butikken ved en konkurs eller karantene, sier Nielsen som ikke legger skjul på hvor han mener skoen trykker.

– Samtlige av butikkene som blir tatt, er drevet av innvandrere. Jeg mener miljøet må ta et oppgjør med seg selv, sier han.

Nielsen forklarer at det er svært ressurskrevende å avdekke salg av ulovlig kjøtt, og at Mattilsynet har begrensede muligheter til å stanse utviklingen. Sanksjonsmulighetene i slike saker skremmer få i det aktuelle miljøet:

– I de verste tilfellene kan vi gi eieren en karantene for å drive butikken i inntil seks måneder. Men da kan en annen som er tilknyttet butikken, ta over, så er vi tilbake ved det gamle, sier Nielsen.

Nå vurderer Mattilsynet å nedprioritere tilsynet, som likevel ikke har noen effekt.

Direktør Erik Lund Isaksen i Forbrukerrådet er provosert av Mattilsynets funn, og mener at det er grunn til å utfordre holdningene i dette miljøet:

– Hvis dette har med kultur å gjøre, er det grunn til å utfordre holdningene i denne delen av næringslivet, fortsetter han.

– Det jeg stusser på og blir provosert av, er at folk driver restauranter og selger kjøtt som kan forgifte kundene. Å ta sjansen på å selge et måltid uten å vite om folk blir syke er temmelig risikabelt. Enten tenker de bare på egen fortjeneste eller så tenker de ikke i det hele tatt, sier Lund Isaksen.

Isaksen legger til at de som importerer og selger ulovlig kjøtt kan ødelegge for alle næringsdrivende med innvandrerbakgrunn, da negative opplevelser kan føre til at folk vil slutte å handle med dem som driver lovlig også.

Dagsavisen: Taper kampen mot kjøttpiratene