Foto: Reuters TV / Scanpix.

Det første vi må gjøre, er å gjen­opp­rette tilliten til demokratiet vårt, sa Boris Johnson torsdag i sin første tale i Underhuset som Stor­britannias stats­minister: Vi må oppfylle parlamentets gjentatte løfter til folket om å føre landet ut av Den europeiske union den 31. oktober.

Jeg og alle statsrådene forplikter oss til å forlate EU den dagen, sa Johnson, og la til:

To do otherwise would cause a catastrophic loss of confidence in our political system. It would leave the British people wondering whether their politicians could ever be trusted again to follow a clear democratic instruction.

Johnson ville foretrekke å forlate EU med en avtale, og han tror det fremdeles er mulig å fremforhandle en bedre avtale enn Theresa Mays, som Johnson kalte uaksetabel, idet han minnet om at den ble forkastet av Parlamentet tre ganger.

Blant tingene stats­ministeren ikke aksepterer, er løsningen som ble fremforhandlet om den nordirske grensen, og fremholder at et alternativ til den såkalte backstop kan iverksettes uten å havne i strid med freds­løsningen for Nord-Irland.

Om forhandlingene likevel skulle mislykkes, er regjeringen likevel rede til å forlate EU uten en avtale, sa Johnson. Landet vil være godt forberedt på et slikt utfall, regjeringene skal «turbolade» disse forberedelsene, og anstrengelsene de ville være forbundet med, er noe det britiske folket er godt i stand til, mener stats­ministeren.

Hele stats­tjenestemanns­apparatet skal bistå, sa Boris, som også minnet om at en hard Brexit betyr en innsparing på de 39 milliarder pundene som en utmeldelses­avtale lå an til å koste. Finans­ministeren vil se til at alle nødvendig bevilgninger vil stå til rådighet for formålet, sa Johnson.

En utmeldelse uten en avtale er også en mulighet, sa stats­ministeren, som ser frem til å frigjøre Stor­britannia fra EUs legislative byrde, og som garanterte at EU-borgere i øyriket vil beholde retten til å bli i landet.

Statsministeren var ellers heidundrende optimistisk på vegne av Storbritannias fremtid, som han mener vil ha Europas mest fremragende økonomi i 2050. Landet trenger blant annet et ny migrasjons­politikk, sa han, og lovet et poengbasert system for fremtidig innvandring.

Som seg hør og bør, roste Johnson sin forgjenger for hennes embeds­gjerning, men selv var ikke Theresa May tilstede i Underhuset.

Det var en uvanlig selvsikker statsminister som inntok scenen, og han kritiserte dem som mangler optimisme. Stemningen i Underhuset tydet uansett på at den parlamentariske tilværelsen blir alt annet enn en spasertur for den nye regjeringen.

 

Forhåndbestill Sir Roger Scrutons bok «Konservatismen» fra Document Forlag her!