Universitetet i Oslo har undersøkt 10.000 år gamle tyggegummilignende harpiks fra Sverige, og avdekket Skandinavias eldste DNA-funn.

Harpiksklumpene ble funnet i Huseby klev like nord for Göteborg på 1990-tallet. Harpiks kalles også kvae, og er et seigtflytende sekret fra planter og særlig trær.

I steinalderen ble den tyggegummilignende harpiksen brukt som lim i fremstillingen av blant annet redskaper. Steinaldermenneskene tygget klumpene før de brukte det, og dermed ble DNA etterlatt i klumpene.

Klumpene fra Sverige-funnet er nå blitt undersøkt av Kulturhistorisk museum i Oslo , og DNA fra to kvinner eller jenter og en mann eller gutt er blitt avdekket. Funnene viser en genetisk tilhørighet med andre jegere og sankere fra Sverige og den øvrige europeiske befolkningen etter den siste istiden.

– DNA fra forhistoriske tyggegummier har et enormt potensial ikke bare for å spore menneskers opprinnelse og bevegelser over lange tidsspenn, men gir også unik innsikt i deres sosiale relasjoner, sykdommer og matvaner, sier arkeolog Per Persson ved Kulturhistorisk museum i Oslo.

DNA-funnene er de eldste til nå som er sekvensert fra Skandinavia.