Interlude


Månedens jazzinnslag leveres av Sarah Vaughan i et konsertopptak fra Sverige i 1964. Hun begynner med å unnskylde seg fordi hun er forkjølet og stemmen derfor ikke er helt på topp (!). En slik forkjølelse kunne jeg også tenke meg.