Kultur

Foto: Eric Chan, Wikimedia Commons

Vårt Land kan melde at det store Cavallé-Coll-orgelet i katedralen ikke ble skadet i brannen nylig, men at det selvfølgelig må kontrolleres – og ikke minst spilles på mens restaureringsarbeidene pågår.

Det store orgel ble innviet i 1868. men det inneholder også registre fra så tidlig som 1403. Utvidelser ble foretatt på 1900-tallet, senest i 1990-92.

Pierre Cochereau spiller César Francks Piece Heroique i h-moll.