Tavle

Når Hillary Clinton og Barack Obama skal uttrykke empati med ofrene på Sri Lanka, finner de opp et nytt begrep: Easter worshippers. Det minner om soltilbedere, om noe hedensk.

Hvordan er det mulig at begge tyr til et begrep som ingen andre bruker om kristne som feirer påske?

En forklaring kan være at de ikke liker å ta ordet «Kristus» i sin munn. En annen kan være at de ved å benytte en generell betegnelse, kan unngå å nevne mordernes religion.

On the other hand, for those of a less mystical disposition, it’s easier to believe they’re trying to avoid saying the word «Christian» for the same reason they’re not naming the religion of the attackers.

Hillary ønsker ikke å være spesifikk:

I mean, note the «on this holy weekend for many faiths,» which, at last count, includes TWO faiths, i.e. Judaism and Christianity.

Shhh… Someone Did Something to ‘Easter Worshippers’ in Sri Lanka

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!