Tavle

Kanarifuglen i den engelske gruva heter Tommy Robinson og han har det ikke godt. De som eier gruva forsøker å kvele ham. Det var ikke helt slik det skulle fungert.

Men det gjør det. Han har myndighetene mot seg, mediene, rettsvesenet og de store sosiale mediene.

Facebook kastet ham ut i februar. Så fulgte youtube, dvs han får lov til å friste en skyggetilværelse der. Det går ut varsler om en ny video. Tommy har venner som vil han vel. Han har fått penger til en buss, og vil ha et studio på hjul. Slik kan han ta innersvingene på alle sine mektige fiender, som holder sammen.

Han får lov å snakke på youtube, men når du ser etter delingsknapper, ser du forgjeves. I stedet står det en melding:

In response to user reports, we have disabled some features, such as comments, sharing, and suggested videos, because this video contains content that may be inappropriate or offensive to some audiences.

Upassende for «visse publikummere». Her innføres helt nye standard for ytringsfrihet. Den oppheves for mennesker som visse grupper ikke tåler: Det er politikere og medier som ikke liker det Robinson driver med.

Når man hører alt Robinson er utsatt for så forstår man at Storbritannia ikke er hva det var. Uten støtte vil Robinson være ferdig. Han ser litt presset ut, og med god grunn.

Dette er alt youtube tillater av tekst:

Please support Tommy and help Catch the Bus. https://www.tr.news/buythebus/

Spørsmålet er; Vil folk finne seg i at kommersielle selskaper kan drive frihetsberøvelse på denne måte? Det ordet kan brukes når man tar fra Robinson hans viktigste forsvarsvåpen: Ytringsfrihet. Uten den er han en sitting duck for alle sine fiender.

Dette er som Skottland i Braveheart, de engelske lordene er tilbake, og de har nye allierte,  som langsomt overtar landet.

Robinson er blitt en helt for mange briter. Det gjør at lordene hater ham enda mer intenst.

 
Kjøp T-skjorten «gul vest» her