Sakset/Fra hofta

Facebook i Storbritannia hiver ut English Defence League, British National Party og Britain First. Ikke bare er de permanent utestengt, det blir også personer eller grupper som lenker til dem eller uttrykker støtte, skriver Guardian..

 

Years after the company first dismissed fears it was empowering extremists, Facebook has permanently banned a number of far-right organisations and individuals including the British National party (BNP), the English Defence League (EDL) and Britain First .

The ban, which came into effect at midday on Thursday, extends beyond the groups and individuals specifically cited as hate organisations: posts and other content that “expresses praise or support” for them will also be banned, as will users who coordinate support for the groups.

Dermed trapper Facebook opp en kamp mot høyresiden som begynte i februar da Tommy Robinson ble kastet ut. Guardian påpeker en viktig endring: Før kunne  politiske motstandere – som Facebook og Guardian kaller «white nationalists» – få poste innlegg, hvis de styrte klar av begrep og formuerlinger som Facebook misliker. Men nå er det slutt. Nå er det over og ut.

The move is the latest in a series of crackdowns by Facebook, beginning in February when it banned the rightwing activist Tommy Robinson under the same rules, and continuing in March when it reversed a longstanding policythat had allowed “white nationalists” and “white separatists” to post on the site, provided they steered clear of promoting “white supremacy”.

Men man trenger ikke promotere «hvit supremasisme» for å bli klassfisert som en. Facebook har store, brede definisjoner – mot «hat» og en slik allmenmenneskelig følelse som hat kan ramme enhver, særlig hvis mottakeren få definere budskapet. Da er du utlevert til andres forgodtbefinnende.

«Our work against organised hate is ongoing and we will continue to review individuals, organisations, pages, groups and content against our community standards.”

Det er ikke vanskelig å se for seg at disse kampanjene kan utvides og bli politiske våpen som kan ramme folk og grupper som i dag tror de ikke er i siktelinjen, og til sist de som selv utpeker de skyldige. Historisk erfaring tilsier at det finnes en indre dynamikk i slike bevegelser.

Facebooks blikk er rettet mot høyresiden. Hvis ikke Facebook viser vilje til å være like nådeløs mot islaimister, og så langt tyder lite på det, – vil Facebook bli oppfattet som politisk partisk med de følger det vil få.

In a statement, Facebook said: “Individuals and organisations who spread hate, or attack or call for the exclusion of others on the basis of who they are, have no place on Facebook. Under our dangerous individuals and organisations policy, we ban those who proclaim a violent or hateful mission or are engaged in acts of hate or violence.

Hvis noen skulle innvende at islamister går «hvite nasjonalister» en høy gang når det gjelder både hat og diskriminering, er det bare ett lite eksempel på hvilket minefelt Facebook beveger seg inn i.

Labour er helt for

Arbeiderpartiets Yvette Cooper roser Facebook og mener selskapet ikke går langt nok. Det bør også være økonomisk straff for selskapene som publiserer slikt materiale, dvs internettleverandørene skal gjøres ansvarlige.

The move was welcomed by the Labour MP Yvette Cooper, the chair of the home affairs select committee, who called it “long overdue”.

“These measures are a necessary first step but there should additionally be independent regulation, as well as meaningful financial penalties for companies who are too slow to deal with illegal, violent and extremist content within a strict timeframe,” she said.

“All companies need to be accountable for the material they host or publish and take some responsibility. We all know the appalling consequences there can be if hateful, violent and illegal content is allowed to proliferate.”

Regjeringens plan

Den britiske regjering la sist måned frem en plan om å gjøre Storbritannia til det sikreste landet å gå online. For å gjøre nettet trygt må det renses, ikke bare for ulovlig innhold, men også det som er lovlig, men skadelig. Tygg litt på den formuleringen.

Facebook’s actions come the week after the UK government announced a plan to make Britain “the safest place in the world to go online”. In a white paper, outlining its intended legislation, the government suggested platforms such as Facebook should be held responsible not only for removing illegal content, such as the promotion of terror or child abuse imagery, but also for removing so-called “legal but harmful” content, including disinformation, cyberbullying, and content promoting suicide and self-harm.

Guardian er selv aktør i brennmerking av personer eller grupper og deltar i bekjempelsen av Tommy Robinson. Hvilket ansvar de da påtar seg, hvis det tilstøter Robinson noe, synes ikke å affisere avisen.

 

Facebook bans far-right groups including BNP, EDL and Britain First

https://video.flhr2-2.fna.fbcdn.net/v/t42.4659-2/17783714_1480706038669868_1920914704272719872_n.mp4?_nc_cat=1&_nc_eui2=AeHqRSQxL7wAeVJSEcWDLFZFJRvlS3ZcrZKQopUXzpO0ZjLaKSWacapikdgCfaU8SinUXKBL8YwOgdo2KnupOTRmZeYY6nISJ2terIdopjHjxw&_nc_ht=video.flhr2-2.fna&oh=f82328170adf0b48be54ef2558dd15ef&oe=5CB9D9CE