Nytt

Assad er en survivor og han har overlevd ved å ta i bruk alle dirty tricks i boken. Her med Irans Ali Khamenei sist helg.

Klorgass ble brukt i et angrep mot den syriske byen Douma i april i fjor, konkluderer Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

Minst 40 mennesker ble ifølge opprørere og hjelpearbeidere drept i angrepet 7. april i fjor. Det finnes ingen beviser for at det ble brukt nervegass i angrepet, ifølge OPCW, som fredag presenterte konklusjonen fra sin gransking av hendelsen.

– Vi har funnet skjellig grunn til å tro at det ble brukt giftgass som våpen. Giftgassen inneholdt klor, heter det fra OPCW.

Bilder av voksne og barn som angivelig var utsatt for kjemiske våpen, utløste kraftige internasjonale reaksjoner. OPCW sendte inspektører som tok over 100 prøver fra 7 steder i Douma, som ligger uten for Damaskus. Inspektørene fikk først tilgang til byen flere uker etter angrepet.

Vestlige land og USA anklaget Bashar al-Assads regime for å stå bak angrepet, og president Donald Trump reagerte kort tid senere med flyangrep mot militære mål i Syria.

Assad benekter anklagene og insisterer på at regimet kvittet seg med sitt lager av kjemiske våpen i 2013.

OPCWs rapport tar ikke stilling til hvem som har skyld i angrepet, ettersom organisasjonen på det tidspunktet ikke hadde mandat til det.

OPCW har siden fått fullmakt til å granske alle kjemiske angrep i Syria siden 2014, inkludert hvem som er ansvarlig for dem.

Russland, som støtter Assads regime, avfeier OPCWs rapport om Douma-angrepet og hevder den er «iscenesatt» av frivillige syriske hjelpearbeidere kjent som De hvite hjelmene.