Tavle

Torgrim Titlestad gjør kort rede for prosjektet og det unike i at publikum nå for første gang får et innblikk i den norske venstresidens totalitære aspekter, der de historiske trådene trekkes ikke bare til bolsjevikenes statskupp i 1917, men til jakobinernes terrorvelde under den franske revolusjonen. De fire skribentene presenteres kort. Deretter følger en grundigere presentasjon av perioden 1913 – 1940, med særlig vekt på arbeiderbevegelsens oppbygging av et parallellsamfunn for å forme de nye menneskene som skulle bebo fremtidens arbeiderstyrte utopi.
Frode Fanebust vil så først fokusere på det nye maoistiske mennesket, altså etterkrigstidens kommunistiske vekkelsesbevegelsen som kulminerte i partiet Arbeidernes Kommunistiske Parti (marxist-leninistene), eller AKP(ml). Maoismen ble et større fenomen i Norge enn i andre europeiske land, Albania unntatt, og forhenværende maoister har satt sitt preg på det norske samfunnet frem til i dag. Sovjetunionens oppløsning i 1991 og Kinas overgang til autoritær røverkapitalisme, drev imidlertid kommunismen til sottesengen. Venstresiden behøvde en ny ideologi og en ny utopi, og fant den i multikulturalismen og det nye multikulturelle mennesket. Dette beredte imidlertid grunnen også i Vesten for nok en totalitær ideologi, islamismen.
Prosjektet Revolusjonens barn bygger på den innsikten at mens fascisme og nazisme har blitt grundig studert og debattert i Norge, har det vært liten oppmerksomhet og dialog rundt den antidemokratiske venstresidens langvarige tilstedeværelse og påvirkning, samt det symbiotiske forholdet som de siste tiårene har utviklet seg mellom disse kreftene og islamismen.
Heller enn å diskutere fascisme, kommunisme og islamisme som motsetninger, er det på høy tid å vurdere dem som beslektede trusler mot demokratiet. Boken lanserer begrepet totalisme som et verktøy for å forstå de farlige fellestrekkene, fremfor alltid å legge vekt på forskjellene.

 

Meld deg på til vårt møte i Oslo Militære Samfund

torsdag 7. mars kl 1900

Torgrim Titlestad har vært redaktør og medforfatter til boken «Revolusjonens barn. Politiske utopiers makt i Norge: Venstresiden mellom demokrati og diktatur 1911–2018». Den utkommer på 100-årsdagen for dannelsen av Komintern, og presenteres på et møte i Oslo Militære Samfund torsdag 7. mars kl. 19:00.

Kommunismen slo inn i Arbeiderpartiet, og noe ble hengende igjen selv om Ap valgte parlamentarismen. ML-bevegelsen var en ny totalitær bølge. Nå er Norges frihet truet av islam, og Ap og MLs fortid har svekket vår motstandskraft. De lange historiske linjene betyr noe. Vi trekker dem på møtet.

meld deg på her