Etter at kartene forsvant fra klasserommene, er det mange elever som ikke vet hvor Middelhavet ligger på kartet, sier lærer Andreas Brekke. VG