När Stefan Löfven på måndagen presenterade sin nya regering väckte 38-åriga miljöpartisten Amanda Lind från Härnösand störst uppmärksamhet. Ingen hade tippat henne – ingen hade spekulerat i att hon skulle ta över jobbet som minister med ansvar för kultur, demokrati och idrott efter Alice Bah Kuhnke. – Kulturen och demokratifrågorna är extremt viktiga för ett fritt samhälle. Särskilt nu när vi ser hur det fria ordet hotas av nationalister och högerpopulister, sade hon.

Svenskene vil gjerne være best. De har samme problem som tyskerne: I stedet for å barbere seg, skjærer de av seg haka.

Den svenske eliten har en løsning på fenomenet de stempler som høyrepopulisme: Full kontroll med medielandskapet.

Etter valget nedsatte regjeringen et utvalg som skulle se på virkningen av fake news. Man har, som i USA, fått det for seg at velgerne er lettpåvirkelige. Men spørsmålet er om ikke myndighetene bruker dette som påskudd til å sikre seg kontroll over informasjonsstrømmen.

I valrörelsen förklarade statsminister Stefan Löfven att falska nyheter kan ”skaka demokratin i grundvalarna” när han kommenterade en rapport som pekar ut Nyheter Idag som ”junk news”. Nu har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som leds av generaldirektör Dan Eliasson, beställt en rapport som uppmanar till ekonomiska sanktioner mot bland annat Nyheter Idag, den sajt du just nu läser.

Dette er samme retorikk som er gjengangere i norske medier. Noen mener de kan definere hva som er fake news. Skoleever skal også lære seg å skille på ekte og falske nyheter. Hvordan gjør de det? Ved å holde seg til og med de rette meninger.

Det autoritære ligger og skvalper i overflaten.

Direktoratet hvor arbeidet på et svensk Big Brother foregår er Myndighet för samhällsskydd och beredskap. Dan Eliasson er tidligere rikspolitisjef og trofast sosialdemokrat. I Sverige er det fortsatt slik at sossarna bekler de viktige postene.

Rapporten Smearing Sweden: International Influence Campaigns in the 2018 Swedish Election var forfattet av internasjonale navn: Chloe Colliver, Peter Pomerantsev, Anne Applebaum, Jonathan Birdwell. De representerer ISD i samarbeid med London School of Economics. Særlig Anne Applebaum er bemerkelsesverdig. Hun er spaltist i Washington Post, gift med Polens tidligere utenriksminister Radosław Sikorski, og forfatter av større verk om Gulag og konverteringen av Øst-Europas elite til kommunismen etter annen verdenskrig.

Det er en gåte at et slikt menneske synes det er OK å anbefale metoder som så klart går i autoritær retning. Anne Applebaum må vite at hvis man først begynner å manipulere meningene – å påvirke «landskapet» som svenskene kaller det, så får metodene en egendynamikk. Det er dette hun har skrevet bøker om.

Hva er forklaringen? Hun er, i likhet med mange liberalere i USA, grepet av Trump-hat. Da ser med ett verden annerledes ut.

Blinker ut

Man blinker ut mediene man har i kikkerten og brennmerker dem. Siden de  erklæres spedaske er også historiene de bringer til torgs, falske. Så som voldtektsepidemien i Sverige. Dette er noe høyreorienterte medier snakker om. Nothing to see here, move on.

As part of this research, the Media Diversity Institute monitored Red Ice TV, Breitbart TV and The Alex Jones Show during the election period. The findings exemplify the broader international far-right’s use of Sweden as a narrative crux. Started in 2003 in Gothenburg, and describing itself as an alternative to mainstream media, Red Ice reports prolifically on Sweden, but exclusively in English. Coverage during the election period was heavily supportive of SD and AfS, and included stories on a supposed ‘rape epidemic’ in Sweden, censorship of AfS by the government and technology companies,48 election meddling49 and calls for the repatriation of all immigrants.

Rapporten henter ordbruk fra nazimiljøer – snakk om «hvite samfunn» og gjør dem gyldige for all kritikk.

Poenget her er ikke at alle disse aktørene er «rene» og troverdige. Poenget er at et demokrati har som premiss at ingen «vet», ingen sitter med fasit. Det kan være ubelyste områder rett utenfor stuedøren, dvs territorier der du tror du vet og kan alt, men som du likevel aldri har sett. Demokratiet bygger på denne fundamentalt innsikt: Ingen vet alt. Det er derfor vi har ytringsfrihet.

Når eliten sier den må regulere hvem som får slippe til, er det et krisetegn. Har man først begynt å regulere, har det lett for å gå med stemmer som burde vært beskyttet.

Coverage of Sweden heavily emphasises apparent links between crime and immigration, in particular linking refugees and migrants to violent sexual crimes. In addition, Sweden is used as a proxy to paint a picture of ‘Islamisation’ in white societies. Organisations and individuals involved in this smear campaign include activists in the UK such as Tommy Robinson, ‘alt-light’ vloggers such as Paul Joseph Watson (see case study ‘Paul Joseph Watson on Sweden’, below)….

Red Ice og Alex Jones vil jeg betegne som ytre høyre, men Breitbart er mer mainstream. Her har politiske motstandere dannet begrepet alt light, men hvor mange får med seg at det er forskjellige ord og betyr mer «moderat» når de behandles i samme kontekst?

Velger og vraker

Det er disse medienes fremstilling av virkeligheten rapporten vil til livs:

These commentators cherry-pick stories about Sweden and skew them with a hyper-partisan bias to promote broader far-right talking points. Following the election, many of these sites focused on the election fraud theory, which is discussed further below.42

I et demokrati er ikke eliten redd for alternative storyer. Hvis de ikke har hold i virkeligheten vil de dø hen. Men det tar ikke dagens elite sjansen på. De vil kvele storyene. Underliggende ligger en mistillit til folket/velgerne: De stoler ikke lenger på dem.

Dette har begynt å komme tydeligere frem, i uttalelser både i Frankrike, USA, Storbritannia og Tyskland: Eliten stoler ikke på folket lenger.

Ekstremismen trives ikke i «öppna landskap»

Denne mistilliten til folket innebærer at virkelige ekstremister som Nordiska Motståndsrörelsen får en åpning. Rapporten anslår at den har 1.000 medlemmer i Sverige og mange tusen online-tilhengere. Sverige er et spesielt sted.

Hvis myndighetene hadde konsentrert seg om de virkelige nazistene, ville ikke bekymringen vært så stor. Men de bruker de virkelige til å ramme de innbilte.

Rapportens terminologi er en gavepakke til ekstremister. Den kaller omtale av voldtektene i Sverige del av en bakvaskelseskampanje. Når man kjenner PK-språket i Sverige er det det samme som å be om knebling.

Rapporten klarer ikke å se noen legitim grunn til å være opptatt av det vi kaller «svenske tilstander».

These efforts are instead geared towards the promotion of anti-liberal and anti-migrant sentiment in other European and North American societies.

Forfatterne sier at alternative medier påsto at valget var «rigged» mot Sverigedemokratene og kanskje manipulert. Men de klarer ikke se at det er noe i påstandene: Når Sveriges Television griper aktivt inn i valgkampdebatten mot SD, er noe galt.

the Swedish far-right, soon supported by the international far-right, spread stories claiming that the Swedish electoral system is rigged against SD and that election fraud occurred in the establishment’s attempts to prevent SD from achieving more influence

Når man er så enøyd blir man farlig med maktmidler i hånden.

Eksemplene på diskriminering og utestengning av SD, er mange. Men forfatterne har tatt den svenske elitens parti.

Farlig spredning

Siden alternative medier i de nordiske land bedre er i stand til å kommunisere til utlandet hva som foregår, blir disse medskyldige hvis utlandet blir interessert.

Man skulle kunne si at man blir en forfatningsfiende bare ved å drive vanlig journalistikk.

Analysing the shape of the Twitter network of the Swedish far-right reveals the importance of broader Nordic communities in connecting Swedish far-right groups with the international far-right community online. It is these groups, not western European or American networks, that connect the Swedish online far-right community with potential international allies.

Takhøyden varierer

Nyheteridag.se er et moderat konservativt nettsted. Likevel presenteres det på en negativ måte. Det er ting å si om Kent Ekeroth. Jeppe Juhl derimot er en hyggelig danske som er bekymret for landet sitt. Takhøyden i Danmark er en helt annen enn i Sverige. Dermed blir han suspekt.

Central to the new far-right information network online in Sweden are outlets such as Nyheter Idag, Samhällsnytt and Fria Tider. Nyheter Idag is an online magazine popular among Sweden Democrat supporters and conservatives in Sweden. Run by Chang Frick, a Sweden Democrat turned libertarian who also works for RT, the magazine had connections in its early days to Kent Ekeroth, infamous former SD member, as well as Jeppe Juhl, founder of Denmark’s infamous disinformation blog NewSpeek.81 The company behind the magazine is owned by Ilan Sade, party leader of right-wing party Medborgerlig Samling.

Forfatterne beveger seg selv langt «ut» når de får rapportering av nyheter til å bli en tilsvingskampanje. Som da 89 biler ble påtent i Göteborg 13. august.

An article from Breitbart noted that 100 cars had been burnt in Swedish ‘no-go zones’,93 even though ‘no-go zones’ do not exist in Swedish legal or policing designations and have been explicitly rejected as terms by the police in Sweden.94

Mens det har skjedd at alternative medier hopper på en story og har fasiten klar før den foreligger, benekter forfatterne at det er noe mønster overhodet og ser på enhver identifisering av grupper som tilsvining. Det er klart at da blir man indirekte alternative mediers beste vervesentral.

Rapporten identifiserer problemet og det er internasjonalt:

Our monitoring has shown how a range of actors, including Norwegian, Danish and sometimes Polish right-nationalist and far-right groups, are working together with Swedish far-right actors to coordinate and pursue malign influence campaigns that present Sweden as the paradigmatic example of multi-culturalism gone wrong. We have seen English and American alt-right actors discuss, share and amplify such campaigns, and even if they did not execute them this election cycle there is a reasonable chance they will in the future.

Vi kan forvente lignende analyser av norske alternative medier og tiltak for å stanse dem. Dette er trolig erfaringer landene deler seg imellom og vil samarbeide om.

Ytringsfriheten kan få trange kår.

«Økosystemer»

Husk at FN og andre internasjonale organisasjoner har samme innfallsvinkel: Forfatterne kaller det «økosystemer». I virkeligheten er det demokratiet som er blitt problemet.

Nonetheless, our research uncovered a number of worrying trends – including the existence of a relatively isolated far-right media ecosystem actively disseminating false and sensationalised ‘junk news’ that is highly xenophobic.

Rapporten kommer med en stor innrømmelse helt på slutten: De alternative mediene bygger i det store hele på virkelige nyheter, som de forsterker med kjente markedsføringstricks. Javel, og det klarer ikke publikum gjennomskue?

nor do they necessarily involve the use of blatant disinformation, often merely presenting real facts in tendentious ways, or amplifying political messages with similar techniques to those used by marketing companies.

Likevel representerer disse mediene store utfordringer for «public diplomacy, civil society mobilisation and digital citizenship education».

Hele samfunnet skal mobiliseres. Er trusselen virkelig så stor?

Alt går til syvende og sist tilbake på Trump

Sverige er blitt et symbol på det nye høyre kan bruke globalt.

Alt henger sammen med Trump. Også Trump bruker Sverige på denne destruktive måten.

European alt-right media activists accusing the country of being on the edge of civil war, submerged by migrant crime. This campaign is amplified by mainstream figures, including the US president. It exists largely in a separate information space from domestic Swedish debates, and its peaks can be unrelated to major political events in Sweden. Essentially there is an alternative reality image of Sweden 2, which exists as a symbolic punching bag for right-nationalist causes across the world, and from which Swedish voices pushing back are absent.

Det siste leddet er avgjørende: Svenske velgere forstår ikke hva som skjer, de klarer ikke «push back» – avvise den sorte propagandaen.

Det skal Rapporten og direktoratet hjelpe dem med.

Sverige 2.0 kan skade svenske interesser, ikke bare investeringer og turisme, men värdegrunnen som betyr så mye for det nye Sverige: kjønns – og minoritetsrettigheter. Det er disse som må beskyttes med nye «tiltak».

This alternative image of Sweden can ultimately negatively influence the real Sweden by making investment or tourism into the country less attractive, or by undermining the international causes Sweden promotes such as gender and minority rights.

Her rulles ut et nytt scenarie: Sverige har ikke kontroll på sitt image. Det er i hendene på fiendtlige krefter.

Krenkelse. Retten til å bestemme hvordan du blir oppfattet

En antagonisme skisseres:

By allowing itself to become the object of others’ narratives, without having a voice in this discussion, Sweden is no longer in control of how it is perceived.

Legg merke til formuleringen: «Ved å tillate at Sverige er et objekt for andres fortellinger har Sverige mistset kontroll med hvordan det oppfattes.»

Men er ikke dette noe som er selve grunnlaget for all menneskelig kommunikasjon: Du blir andres objekt. Hvordan kan du forlange å kontrollere hvordan andre oppfatter deg? Det er det forfatterne mener Sverige burde forlange og har rett på.

Det er galskapen i det nye Sverige.

Polarisering?

Institusjonen bak rapporten, ISD og London School of Economics,  deltar i lignende prosjekter over hele Europa. Bl.a. utviklingen av journalistikk om sensitive temaer som ikke er polariserende. Spørsmålet er hva man gjør hvis det er substansen i storyen i seg selv som polariserer.Skal man begynne å pynte på sannheten?

For example, a project organised by LSE Arena is working with Italian newspaper Corriere della Sera and data scientists to analyse different ways to cover the issue of immigration with a view to reducing polarisation, seeing what sort of genres help engage a wide-range of audiences and foster an evidence-based, constructive discourse.

Koble nettverket sammen

Facebook spiller en viktig rolle med sitt Online Civil Courage Initiative, OCCI. Hvem ante at Facebook spilte en så aktiv rolle i formingen av offentligheten med en bestemt politisk agenda, med front mot høyrefløyen?

ICCI stiler penger, kunnskap og teknologi til rådighet for NGO’er:

It is worth noting that there are plans afoot among donors to provide funding and training on ethics, legal issues and skills to a network of existing European NGOs whose staff already work to counteract hostile state digital media campaigns. The plan is to coordinate their research and action, give them access to digital research tools and install a grants mechanism to further their work.

Her skal man lære opp ungdommen til å bli internettakvitister som bekjemper ondskapen.

Reklame

Den riktige siden får, og den gale mister det lille den har: Å demonetise desinformasjons-siter betyr at de mister reklame, eller ikke får bruke paypal. Dermed dreper man effektivt alternative nyhetskanaler. Dette har kommet lengst i USA, men Sverige står klare:

Media outlets in Sweden should work with advertising brands and advertising analytics companies to help to demonetise disinformation sites. One example of such an initiative is the Open Brand Safety Initiative launched by the brand analytics company Moat, social media intelligence agency Storyful and the City University of New York (CUNY) School of Journalism in May 2017. The aim of the project is to create a database of websites that consistently circulates disinformation, highly biased and sensationalised content in order to help advertisers and companies make better decisions about where they want their advertising to appear. CUNY Professor Jeff Jarvis, who leads the Open Brand Safety Initiative, outlined in his Medium blog how this work builds on a range of similar new initiatives from consumers, including Sleeping Giants and #grabyourwallet, as well as announcements by social media companies to focus their algorithms on ‘quality’ and ‘authority’.104

Venstreaktivister jobber hånd i hanske med å mobbe store selskaper til ikke å reklame på konservative nettsteder. Facebook, ISD, universiteter og mainstream-medier har ingen problemer med det.

De er allerede i full gang med «opprydningen».

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.