Interlude

Den siste store luttenist, Sylvius Leopold Weiss, komponerte omtrent 1000 verk for sitt eget instrument. De fleste av dem er naturligvis ganske korte, men det spiller ingen rolle, så lenge det meste er så aldeles utsøkt. Sarabanden i F-dur spilles for oss av Bernhard Hofstötter.