Nytt

– Hvis mange sitter igjen med en følelse av at landsmøtet ikke er representativt, er jeg redd for at partiet sprenges, sier sentralstyremedlem Hilde Ekeberg. Foto KrF

Flere KrF-topper er bekymret for at retningsvalget på det ekstraordinære landsmøtet vil presse fram en så skarp front at det skaper problemer videre.

I et intervju med VG sier tidligere KrF-statsråd Laila Dåvøy at hun er bekymret. Hun legger ikke skjul på at hun ikke er enig med partileder Knut Arild Hareides ønske om et samarbeid med Arbeiderpartiet og Sp, men det er ikke der hovedfrykten for framtiden ligger.

– Min bekymring er hva denne diskusjonen om veivalg vil gjøre med partiet over tid, med så stor uenighet og så steile fronter som nå, sier hun.

Hun er ikke den eneste. En rekke topper på KrFs venstreside sier til Vårt Land at et tilspisset ordskifte, og måten delegater velges til landsmøtet, kan ende med å bli en prosess som i verste fall skader partiet permanent.

– Hvis prosessen foregår på en måte som gjør at mange sitter igjen med en følelse av at landsmøtet ikke er representativt, er jeg redd for at partiet sprenges etter 2. november, sier sentralstyremedlem Hilde Ekeberg.