Nytt

Nederlagets time: Knut Arild Hareide fotografert under partilederdebatten på Stortinget valgkvelden.

KrF-leder Knut Arild Hareide tar ansvar etter KrFs krisevalg i høst, men han er ikke enig i alle vurderingene i evalueringsrapporten.

– Rapporten plasserer ansvaret tydelig på toppen – og på meg. Jeg skal ikke drive KrF alene, men det er de som kan gjøre noe med dette, som får et tydelig ansvar i denne evalueringen, sier Hareide til Vårt Land.

Rapporten ble presentert fredag og er laget av en ressursgruppe ledet av sentralstyremedlem Hilde Ekeberg. Bakgrunnen er at partiet endte med 4,2 prosent av stemmene ved årets stortingsvalg: Det er 1,4 prosentpoeng svakere enn ved valget i 2013, og det svakeste resultatet siden andre verdenskrig.

– Jeg skal være så ærlig og si at noen av vurderingene støtter jeg fullt og helt – og noen er jeg ikke enig i, sier Hareide, som ikke vil utdype annet enn at han er enig i hovedanbefalingene i rapporten.

Landsstyrevedtaket som utelukket regjeringssamarbeid med Frp, pekes på som en hovedårsak til den svake oppslutningen ved høstens valg.