Nytt

Har de tre kvinnelige partilederne blitt så gode venninner at Siv Jensen glemmer at det finnes konsesjoner FrP ikke kan gi?

Regjeringen foreslår å øke antall kvoteflyktninger fra årets 2.120 til 3.000 neste år. Det er NRK som melder dette.

Spørsmålet er høyst omstridt innen FrP.

Begrunnelsen er det lave antallet asylsøkere. Men man klarer bare opprettholde denne begrunnelsen hvis man unnlater å ta med familiegjenforeninger. Totalen er da tett opp mot 20.000 ikke-vestlige i året.

Økningen fra 2.120 til 3.000 er ikke så veldig stor i antall, men den er symbolsk viktig, særlig for Venstre. Den markerer at Norge tar mer «ansvar». Det samme har Erna Solberg sagt. Hun har vært et ekko av Angela Merkel når den tyske forbundskansleren har sagt at svaret på migrantkrisen er byrdefordeling.

Som kjent er det en stor kløft og bitter strid innad i EU, mellom Ungarn og Italia og Tyskland, Frankrike og Spania på den andre.

Den norske regjering sender et signal om at den er på den migrantvennlige linjen.

Innad i FrP er dette høyst omstridt. Helt inn i stortingsgruppen er det omstridt. Venstre og Høyre tolker Jeløya-erklæringen dithen at den åpner for å øke antallet kvoteflyktninger. Det er deler av FrPs gruppe sterkt uenig i.

Hvis NRKs melding stemmer, betyr det at Siv Jensen har gitt etter for kravene fra de to andre. Det markerer et nederlag på FrPs kjerneområde.

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!