Kommentar

Ufattelige beløp går gjennom NAV-systemet. I fjor utgiftsførte NAV 480 milliarder kroner. 

Introduksjonsstønad, bostøtte, sosialhjelp, supplerende sosialhjelp, flyktningstipend og støtte til ditt og støtte til datt. Hjelpeordningene i Norge er både så finurlige og så bra at mange flyktninger frykter å få en legal jobb. Da vil de jo tape støtten de får. Særlig gjelder dette flyktninger i Oslo og andre større steder med høye boligpriser. De er redde for å miste boligstøtten og supplerende sosialhjelp, hvis de skaffer seg en egen inntekt.

Dette er reelt problem. Jeg har selv hørt det diskutert blant syriske flyktninger i Norge, i år.

La oss tenke oss en familie fra Syria på seks personer, far og familiegjenforente mor med fire barn. Far og mor mottar hver 2 x grunnbeløpet i folketrygden, kr 193.766/år i introduksjonsstønad. Beløpt er brutto, og utgjør ca kr 16.100/mnd. Så får de barnetrygd for fire barn, det utgjør kr 970 x 4 = kr 3.880/mnd (kr 45.560/år). Til sammen har de da ca kr 36.000/mnd i brutto inntekt.

Så kommer boligutgifter på i snitt kr 25.000, Bruker vi Husbankens bostøttekalkulator finner vi at familien ikke vil få bostøtte. Men det sier seg jo selv at en familie på seks (med to barn under 5 år, et på 8 og et på 12) ikke vil klare å betale strøm, mat, lisens (parabol) og telefonutgifter etter at husleien på kr 25.000 er betalt.

Derfor må de søke supplerende sosialhjelp, og siden Oslo regnes som et dyrere sted å bo enn resten av landet, er satsene der høyere. I henhold til Oslos satser har denne familien rett på minst kr 28.518/mnd til å dekke sine utgifter til livsopphold. Nå er det ulik praksis i de enkelte kommunene, noen regner utifra brutto inntekt, barnetrygden medregnet.  Hvis vi formoder at NAVs ansatte i Oslo regner familiens resterende inntekt etter at husleien er betalt til å være bruttolønnen til de to voksne, barnetrygden ikke medregnet, har altså familien rett på kr 28.518 minus (32.300-25.000) kr 7.500 = 21.018 i supplerende sosialhjelp.

Skulle far, som kanskje kom i 2015, og som begynte på sitt to-årige introduksjonsprogram i august 2016 (det går ikke så alltid så fort i kommune-Norge) 2016, vil han måtte bli arbeidssøker fra juli/august i år. Men mye taler for at han ikke har lært seg norsk, og selv om han kanskje var snekker eller murer i Syria, vil han jo ikke klare å skaffe seg noen slik jobb i Norge. Ikke uten fagbrev, må vite! Uff så leit, tenker kanskje den velmenende rådgiveren, som så ringer sine kolleger, innvandrerkonsulentene hos NAV:

– Du NN, han er jo far til fire, snekker egentlig. Men han har litt problemer med å få grep om grammatikken, så hvis vi skal klare å få ham fram til fagbrev, må han nesten få et år til på introprogrammet, så kanskje han klarer grunnskole-eksamen. Da får vi ham over på byggfag på videregående fra neste år. Da får han jo flyktningstipend

Skjer dette, vil jo syreren få enda flere puter sydd oppunder armene, og hvilket incentiv har han da til å finne seg jobb, når han blir stilt i utsikt at «om seks år kan du få fagbrev, gutten min»? Nå vet jeg at noen av leserne ikke tror dette kan være sant. Vel, det er det altså, selv om jeg ikke vet hvor mange det gjelder.

Men, la oss nå at si syrer-far måtte melde seg på NAV som arbeidssøker fra i høst. Dagpenger ville han ikke kunne få. Hva er så alternativet, da? Jo nettopp, supplerende sosialhjelp! Familien mister kr 16.300 i introduksjonsstønad, og skulle da i teorien ha rett på like mye utbetalt i supplerende sosialstønad. Men, siden sosialhjelpen er kommunal, har jeg erfart at mange kommuner gjør det de kan for å få bosatte flyktninger uten jobb inn på et utdannings- eller kvalifikasjonsløp som i det minste delvis belastes statlige budsjetter, det vil som oftest si NAV.

At flyktningene selv mister all motivasjon for å finne seg arbeid er ikke så nøye for mange saksbehandlere. At flyktningene – indirekte – læres opp til å finne seg svarte jobber, teller heller ikke. Statistikkene ser bedre ut på den måten.

Men vet vi hva dette koster? Kanskje den gamle Høyre-politiker og kringkastingssjef Jonny Bernander har mer rett enn han tør å skrive..?

Kristiansand fikk innvandringspris- det koster!

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.