Nytt

Hele debattklimaet i Sverige er ekstremt, fastslo Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson da han talte blant venner på Dansk Folkepartis (DF) landsmøte.

Svensken ble møtt med tordnende applaus og jubelrop, som overgikk selv den mottakelsen DFs partileder Kristian Thulesen Dahl fikk da han holdt sin hovedtale i Herning lørdag.

– Jeg burde vært hjemme og forhandlet om hvordan vi skal regjere landet, sier Åkesson.

Sverigedemokraterna (SD) fikk 17,5 prosent av stemmene i riksdagsvalget i Sverige for en uke siden, men ingen av partiene vil samarbeide med det ytre høyrepartiet.

Åkesson mener Sverige ligger årevis bak Danmark i den politiske utviklingen og peker på at høyrepopulistiske DF og deres velgere blir hørt.

– Hele debattklimaet i Sverige er ekstremt. Sverige er ekstremt. Men det er kun Sverigedemokraterna som blir kalt høyreekstreme, hevder Åkesson.

Han mener den tradisjonelle oppdelingen i venstre og høyre ikke lenger eksisterer, og at innvandring er det altoverskyggende problemet. De andre partiene i Riksdagen må innse at de må snakke med SD for å unngå politisk kaos, mener Åkesson.

– Vi er klar til å forhandle med alle og samarbeide med alle hvis vi får noe igjen for det, understreker han.

Oppløsningen av de tradisjonelle røde og blå blokkene er også det dominerende temaet på DFs landsmøte i helgen. I likhet med Åkesson gjør Thulesen Dahl det klart at han vil gjøre alt han kan for å sikre en streng utlendingspolitikk etter valget – selv om det kan bety at Socialdemokraterne får statsministerposten.