Nytt

Etter det siste terrorangrepet hvor Salih Khater forsøkte å drepe folk ved å meie dem ned med bil, har Londons borgermester Sadiq Khan foreslått at området rundt Westminster skal gjøres bilfritt.

Dette må gjøres på en slik måte at «vi ikke mister det som er så flott med byen, det levende demokratiet hvor folk kan gå trygt rundt omkring».

“I think there would be lots of challenges if we would do the whole square. It is a thoroughfare for cars, vehicles and commercial deliveries going through London. So it’s possible to have a designed solution … in keeping our buildings and people as safe as we can do. And also not losing what is so wonderful about our city that is a vibrant democracy, people can walk around safely.”

 

Innvendingene kom raskt: Dette ville bare forflytte problemet til andre deler av London. Man burde fjerne terrorsperringene slik at politikerne får føle multikulturen de påfører andre. Tredjemann påpeker at det gripes fatt i symptomene fremfor årsaken til problemet: Det er ikke bilene som er problemet.

 

BBC Radio 4

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!