EUs ledere diskuterer et forslag om å opprette «regionale ilandstigningsplattformer» utenfor Europa for flyktninger og migranter som plukkes opp i Middelhavet.

Det framgår av et forslag til slutterklæring fra neste ukes EU-toppmøte i Brussel.

Forslaget ble nylig distribuert ut til EUs medlemsland. Teksten er ikke offentlig, men en rekke medier i Brussel har fått tilgang til den, og avisa Politico har lagt dokumentet ut på nettet.

I forslagsteksten, som fortsatt kan bli endret, heter det at stats- og regjeringssjefene støtter ideen om regionale ilandstigningsplattformer, og at konseptet nå skal videreutvikles i tett samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs migrasjonsbyrå (IOM).

«Slike plattformer bør muliggjøre rask saksbehandling for å skille mellom økonomiske migranter og personer som har behov for internasjonal beskyttelse, og redusere insentivet til å legge ut på farefulle reiser», skriver EU videre.

Tanken er at mottakene skal ligge utenfor EU, opplyser en EU-diplomat ifølge nyhetsbyrået DPA. På den måten skal EU kunne forhindre at personer som forsøker å ta seg over Middelhavet til Europa, men som ikke har krav på beskyttelse, når fram til målet sitt.

Lignende forslag er allerede i lang tid blitt frontet av enkelte av EUs medlemsland.

 

 

Danmarks statsminister: EU drøfter felles retursenter for avviste asylsøkere

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!