Østerrike, Tsjekkia, Ungarn og Romania deltar på en mottakelse som feirer åpningen av den amerikanske ambassaden i Jerusalem mandag.

EU sentralt, dvs kommisjonen og de vesteuropeiske landene, ville vedta en resolusjon som fordømte flyttingen av ambassaden, men dette ble blokkert av Tsjekkia, Ungarn og Romania. For Østerrike ble kanskje prisen for høy.

Dermed påførte de EU et stort politisk nederlag.

Flyttingen av ambassaden er ikke blitt det dumdristige fremstøt som motstanderne trodde.

Det israelske utenriksdepartementet har invitert 86 ambassadører til mandagens åpning. 40 av dem har takket ja.

The EU recently drafted a resolution that would have condemned Trump’s December 6 decision to recognize Jerusalem as Israel’s capital and move the US Embassy there from Tel Aviv, but the measure was blocked by Prague, Bucharest and Budapest, according to Israel’s Channel 10 news.

EU-delegasjonen i Israel bestred ikke meldingen, og sendte ut en erklæring om at

“EU and its member states will continue to respect the international consensus on Jerusalem… including on the location of their diplomatic representations until the final status of Jerusalem is resolved.”

Denne sluttstatus var målet for Oslo-prosessen, men fredsprosessen har ikke beveget seg. Det skyldes ikke minst at oppbyggingen av det sivile samfunn og statlige institusjoner har sviktet på palestinsk side.

Det amerikanske konsulatet i Jerusalem vil være kontaktpunktet for palestinske myndigheter. Trump-administrasjonen sier at flyttingen av ambassaden ikke gjør en fredsløsning vanskeligere, men tvert om er en forutsetning for den.

“Seventy years ago, the United States, under President Harry S Truman, became the first nation to recognize the State of Israel,” the US State Department said in a statement released Saturday.

“Moving our Embassy is not a departure from our strong commitment to facilitate a lasting peace deal; rather it is a necessary condition for it. We are not taking a position on final status issues, including the specific boundaries of Israeli sovereignty in Jerusalem, nor on the resolution of contested borders.”

At det er fire land i Sentral-Europa som underskriver på dette synet representerer et brudd med politikken som Merkel, Macron og kommisjonen står for.

At Polen ikke er med skyldes nok striden rundt loven som forbyr å omtale dødsleirene under annen verdenskrig som polske.

 

 

Four EU envoys to attend Israeli event feting US embassy move