Helse- og sosialminister Annika Strandhäll vil informere innvandrede kvinner og menn om sex – men først og fremst kvinnene.

Mange innvandrere har et noe fremmed syn på sex og samliv, konstaterer den svenske regjeringen. Det tar man nå konsekvensen av ved å satse flere millioner på å informere dem om hva som gjelder i Sverige.

Ifølge helse- og sosialminister Annika Strandhäll er det «uhyre viktig» å informere nyankomne om hvilke seksuelle og reproduktive rettigheter som gjelder i Sverige.

Formålet er å spre kunnskap til kvinnene, «men også å nå mennene».

Strandhäll mener de nyankomne har et helt annet syn på sex enn svensker:

– Vi kan konstatera att en del av de kvinnor som finns i den här gruppen med nyanlända kommer från samhällen där det råder helt andra normer, lagar och regler, sier Annika Strandhäll til TT.

Derfor gir regjeringen nå 3,7 millioner kroner til RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, for at de skal gjøre en innsats med seksualopplysning rettet mot innvandrere.

Pengene skal blant annet gå til å lage informasjonsfilmer på ulike språk, og tolker skal utdannes i temaet.

– Det handlar ju om att höja kunskapsnivån och nå fram till den här gruppen av kvinnor som vården ibland har svårare att nå än andra grupper, sier Annika Strandhäll, som innrømmer at dette er et forsømt område.

Ifølge henne handler det om å heve kunnskapsnivået blant innvandrere. Satsningen skal ha vært påtenkt allerede før meetoo-kampanjen, selv om den har gjort satsningen enda mer aktuell, mener statsråd Strandhäll.

 

Satsning: Sexualupplysning för nyanlända