Øyeblikket

Under Vietnam-krigen tente buddhist-munker på seg selv i protest mot krigen. Jan Palach gjorde det samme i protest mot sovjeternes okkupasjon. Nå har en amerikansk advokat, David Buckel. brent seg selv til døde i Brooklyn. Buckel var kjent som advokat for gay og transgender rettigheter. Han mente planeten var ved å bli ødelagt av fossil energi og synes det var riktig selv å dø ved fossil ild. Han etterlot seg et budskap: “Pollution ravages our planet, oozing inhabitability via air, soil, water and weather,” Buckel wrote the Times in an email. “Most humans on the planet now breathe air made unhealthy by fossil fuels, and many die early deaths as a result — my early death by fossil fuel reflects what we are doing to ourselves.”

“A life of privilege requires actions to balance the harm caused, and the greater the privilege, the greater the responsibility,» Buckel added.

«For if one does not leave behind a world better for having lived in it, all that remains are selfish ends, sometimes wrapped in family or nation.” pjmedia.com