Nytt

Det vil være et mer dramatisk valg dersom Kristelig Folkeparti velger venstresiden framfor borgerlig samarbeid, sier Høyre-leder Erna Solberg.

– Vi er alle enige om at døren står åpen for en enda bredere borgerlig regjering, sa Solberg i sin tale til landsmøtet.

I etterkant gjorde hun det klart at hun mener KrF har mest å hente i hennes leir.

– Det er der de har vært og samarbeidet tidligere, påpeker hun i et møte med pressefolk etter talen. Hun mener at hovedtyngden av KrFs velgere ønsker det slik, men tilføyer at hun har respekt for partiets egne prosesser.

KrF har gått i tenkeboksen og takket nei til fortsatt samarbeid med de borgerlige etter siste valg, mens Venstre har valgt å gå inn i regjering.

Høyres landsmøte skal lørdag debattere om hvorvidt eggdonasjon skal tillates og om enslige kvinner skal få hjelp til å bli gravide, så vel som ikke-kommersiell surrogati. Men Solberg toner ned betydningen av disse sakene for samarbeidet.

– På noen områder bør det være en modernisering av standpunktene også i KrF, sier Solberg, som likevel gjør det klart at hun deler partiets bekymring for sorteringssamfunnet.