Nytt

Avtalen som Tysklands statsminister Angela Merkel i 2016 på EUs vegne fremforhandlet med Tyrkia om retur dit av migranter som reiser ulovlig til Hellas, ser nå ut til å henge i en tynn tråd.

Som motytelse for å holde igjen mennesketrafikken til Europa ble Tyrkia lovet seks milliarder euro, hvorav tre milliarder ble betalt umiddelbart.

Nå har det oppstått uenighet mellom unionen sentralt og flere av medlemslandene om hvordan betalingen av de resterende tre milliardene skal fordeles, skriver The Times. Dokumenter lekket til Der Spiegel viser at seks medlemsland nøler med å betale sin tilmålte del.

In a joint letter to the EU Commission, Germany, France Austria, Sweden, Denmark and Finland suggested that the remaining sum be paid by the EU budget rather than out of their national budgets — a demand that Brussels has rejected outright, throwing the fate of the deal into doubt.

Noe av grunnen til medlemslandenes skepsis er tvil om hvorvidt pengene Tyrkia har fått, er blitt brukt i tråd med hensikten.

Daniel Esdras, of the International Organization of Migration, said: “For all its problems and flaws . . . the agreement has proven effective in stemming refugee flows. If it breaks down, then Greece would be doomed.”

Avtalen fungerer ikke helt perfekt, all den tid tall fra den greske regjeringen viser at det fant sted 1938 ulovlige passeringer i mars.

Et spørsmål ligger implisitt i tilbakeholdenheten med pengene: Er en milliardsjekk til Tyrkia med jevne mellomrom en langsiktig løsning på kontrollen av EUs yttergrense?

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.