Tavle

Her er en for meg ny stemme på det jeg vil kalle håpets himmel. Er det noe vi trenger i vår tid så er det håp. Jussprofessor Amy Wax ved University of Pennsylvania har havnet i hardt vær for å tale – ja – sant.

I en avisartikkel i august ifjor – “Paying the price for breakdown of the country’s bourgeois culture” – har hun og medforfatter Larry Alexander beskrevet illevarslende tendenser i dagens USA; lav arbeidsferdighet, høyt forbruk av opioider, gjengvold, aleneforeldre og studenter uten grunnleggende kunnskaper. Og dette linker de til sammenbrudd av den borgerlige kultur.

I artikkelen sammenlignes vår tid med 1950-tallet, der man giftet seg før man fikk barn, tok utdannelse, arbeidet hardt, var patriotisk, respektfull og lovlydig. Hverken datidens rasisme eller kriminalitet skyves under teppet. Det er de gjeldende regler i seg selv som fremheves som gode. Disse reglene resulterte i

“productivity, educational gains and social coherence,” og er nå erstattet med

“antisocial habits,” “rap culture,” “anti-assimilation ideas” og identitetspolitikk.

I et intervju dagen etter understreket hun at

“Anglo-Protestant cultural norms” were “superior” to others. “I don’t shrink from the word, ‘superior,» … “Everyone wants to go to countries ruled by white Europeans.”

Og hun påpeker at vestlige normer ikke kun er for hvite, men kan hjelpe minoriteter til fremgang.

Hva er feil med dette? Ingenting. Men helvetet brøt løs.

Kollegaer tok avstand; hun er fordomsfull og ekskluderende, og hun ønskes fjernet. Hun fikk til og med høre at å løfte frem vestlig kultur er “code for Nazism.” De lyktes imidlertid ikke å fjerne henne.

I en ny artikkel i februar etterspurte Amy Wax argumenter fra sine motstandere. Noe hun ikke fikk. Hun gjentok sine tidligere standpunkt og poengterte at en stor majoritet av dagens studenter mangler basiskunnskap og at kvinners kunnskapsnivå faller i forhold til menn.

… while the great majority of students today (even in the Ivy League) lack “a storehouse of knowledge,” the females are far worse than the males.” …

Alle hun kjenner som har høy breddekunnskap er menn: “we have dumbed down our women.”

Hennes syn på fremtidens universiteter i USA er dystert; følelser vil ta over og det vil hverken være rom for ytringsfrihet eller robuste diskusjoner.

Det som til slutt felte henne var en youtube-samtale om kvotering (som jo er en årsak til lavere karakterer). Her nevner hun at hun ikke kan huske at svarte har gått ut med toppkarakter i jusstudiet på University of Pennsylvania.

Jeg vil understreke at hun samtaler med Glenn Loury – en sort, kjent økonomiprofessor.

Dette var imidlertid dråpen. Hun er nå fratatt muligheten til å undervise førsteårs-studenter.

Men det bølger i media over there. Og Amy Wax gir seg ikke.

https://www.frontpagemag.com/fpm/269630/whacking-wax-bruce-bawer

https://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2018/03/20/the-latest-free-speech-campus-scuffle-shows-no-one-cares-about-nuance/?utm_term=.b71373c0710c

https://www.youtube.com/watch?v=cb9Ey-SsNsg