Nytt

To kommuneansatte i Drammen er dømt til 6 og 3 1/2 års fengsel for grov korrupsjon. Dommeren i drammen tingrett omtaler korrupsjonshandlingene som «omfattende og graverende».

Tidligere byggesaksbehandler i Drammen kommune, Mette Cranner, er dømt til seks års fengsel for grov korrupsjon. Hennes medhjelper Naeem Akbar er dømt til tre år og seks måneders fengsel, skriver VG.

– Det er ikke tvil om at hun hadde et økonomisk motiv for å ta imot betaling, og retten finner det klart at betaling skjedde i kraft av saksbehandlerstillingen, sa tingrettsdommer Lars Edvard Landsverk under domsavsigelsen.

Dommen er strengere enn aktors påstand, som lød på fire års fengsel for Cranner og to års fengsel for Akbar.

Cranner er dømt for 30 tilfeller av grov korrupsjon og 19 tilfeller av dokumentfalsk. Akbar er dømt for 15 tilfeller av medvirkning.

Mette Cranner er dømt for å ha mottatt nær 1,2 millioner kroner i bestikkelser fra utbyggere i kommunen. Hennes medhjelper Naeem Akbar, også saksbehandler, mottok ifølge dommen 135.000 kroner.

Korrupsjonssaken omfatter 30 ulike adresser og 28 utbyggere.

Cranner anket dommen på stedet, Akbar tok betenkningstid.