Innenriks

Sylvi Listhaug skulle besøkt Svalbard søndag og mandag. Det blir det ikke noe av. Hun må være til stede i Stortinget, hvor det er fremmet mistillitsvotum mot henne.

Forslaget kommer til avstemning tirsdag.

Statssekretær Knut Morten Johansen (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet reiser i hennes sted.