Transparency International’s (TI) korrupsjonsrapport for 2017 er heller ikke denne gang spesielt oppløftende lesning. Rapporten tar for seg korrupsjon i offentlig sektor, og tallene for 2017 viser at 69% av verdens land ligger under gjennomsnittet på 50 (der 100 er best).

På topp finner man New Zealand med  89 poeng, etterfulgt av nordiske land, Sveits og Singapore. Somalia ligger desidert på bunn med kun 9 poeng.

TI poengterer den inverse sammenhengen mellom ytringsfrihet og korrupsjon:

Further analysis of the results indicates that countries with the least protection for press and non-governmental organisations (NGOs) also tend to have the worst rates of corruption.

Every week at least one journalist is killed in a country that is highly corrupt.

The analysis, which incorporates data from the Committee to Protect Journalists, shows that in the last six years, more than 9 out of 10 journalists were killed in countries that score 45 or less on the index.

The Economist har en bra visuell fremstilling av landenes rangering her.