Nytt

En gjennomgang av Hamas’ tunnelkonstruksjon på Gaza-stripen viser at barnearbeid i stor utstrekning ble brukt, og at 160 barn ble drept som følge av dette i tiden etter 2007. Det er Institute for Palestine Studies som publiserte denne rapporten i 2012, og den er nylig referert av Tablet Magazine:

A similarly cavalier approach to child labor and tunnel fatalities damaged the movement’s standing with human-rights groups, despite government assurances dating back to 2008 that it was considering curbs. During a police patrol that the author was permitted to accompany in December 2011, nothing was done to impede the use of children in the tunnels, where, much as in Victorian coal mines, they are prized for their nimble bodies. At least 160 children have been killed in the tunnels, according to Hamas officials. Safety controls on imports appear similarly lax, although the TAC insists that a sixteen-man contingent carries out sporadic spot-checks.

Rapporten er svært detaljert og gir innsikt i en rekke problematiske aspekter ved tunnelkonstruksjonen spesielt og Hamas’ korrupsjon og menneskerettighetsbrudd generelt.