Tre kvinnelige ansatte på hjem for «asylbarn» i Örnsköldsvik kommune i Sverige innledet «intime forhold» med beboere. Politiet etterforsker nå kvinnene for å ha misbrukt sin stilling til å oppnå sex.

Kommunen oppdaget i november at ansatte hadde «intime forhold» med enslige asylbarn på mottaket. Kvinnene sa opp jobbene sine og politiet ble koblet inn i desember. Alle tre er nå under etterforskning, skriver Expressen.

De er siktet for å ha utnyttet sin stilling til å oppnå sex:

– Brottsmisstanken som utreds är sexuellt utnyttjande i beroendeställning, säger kammaråklagare Christina Edlund Nilsson.

En av kvinnene betrodde seg til en kollega etter at hun hadde sagt opp jobben. På samme tid fikk kommunen kjennskap til ytterligere to tilfeller som dreide seg om ansatte ved andre mottak.

Samtlige kvinner har vært over 30 år og «flyktningebarna» har påstått å være 17 år.

– Det som kommit till vår kännedom är att det har handlat om kärleksrelationer, säger Mats Gidlund, avdelningschef för socialt stöd på Örnsköldsviks kommun.

Det er uklart om forholdene også har vært av seksuell art.

– Det är något man förnekar från de medarbetare som varit aktuella i utredningen. Man förnekar att man haft sexuella relationer under tiden man arbetat på våra HVB-hem.

Det er nå opp til politiet å finne ut av om kvinnene har hatt seksuelle forhold – og om de dermed har misbrukt sin stilling.

Kommunen ante ugle i mosen da det kom signaler ureglementert oppførsel, eller «grenseløs oppførsel», som det heter i utredningen:

«Denna oro grundade sig på iakttagelser i samband med besök på boenden. Enhetschef uppger att de situationer som uppmärksammades i mars 2016 inte uppfattades som missförhållande, utan som ett gränslöst beteende hos personal.»

De tre fallen i Örnsköldsvik är några i en rad av liknande fall sedan 2016, som anmälts enligt lex Sarah till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. I några av fallen ska läkare, socialsekreterare och en sjuksköterska ha inlett kärleksrelationer med ensamkommande flyktingbarn.

I Örnsköldsvik, en kommune med omkring 55 000 innbyggere, har det nå vært tre tilfeller – på tre forskjellige mottak.

– Naturligtvis blir jag brydd över att det är så många och att det är på olika hem. Det är något vi tittat på, vad som har brustit och vad vi kan göra för att det inte ska hända igen, säger Mats Gidlund.

En av «guttene» sier til kommunen at han er voksen og at kommunens personale ikke har noe med hans private forhold å gjøre. To av «guttene» har siden forholdene ble avslørt «fylt 18» og flyttet fra mottakene sine.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂