For ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. For det står skrevet: jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. ….. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. … Ikke mange vise etter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange av høy ætt. Men det dåraktige i verden det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svakt i verden det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe – for at intet kjød skal rose seg for Gud. …

1.kor.1:18-.