En nasjonal løsning for utsendelse av SMS for å varsle om alvorlige hendelser er blant rådene i en rapport om Sivilforsvarets fremtid.
SMS-varsling ved alvorlige sikkerhetspolitiske kriser og ved hendelser i fredstid der informasjon raskt må ut, ansees som et nyttig supplement til dagens tyfonvarsling, heter det i en rapport som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) har laget på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

DSB mener videre at tyfonanleggene må rustes opp. I tillegg påpekes det at det mangler planer for hvordan man skal varsle i krisesituasjoner der elektronisk kommunikasjon blir satt ut av spill.

Befolkningen kan da varsles via høyttalere i biler eller ved dør-til-dør-aksjoner, i et samarbeid mellom Sivilforsvaret, kommunene og frivillige organisasjoner. «Men det må utvikles planverk også for dette», understrekes det i rapporten.

Tilfluktsrommene later til å være et sørgelig kapittel. DSB påpeker «store mangler» på tilfluktsrommenes tilstand, innen planverk for klargjøring og drift og ikke minst vedlikehold. Rådet fra DSB er å ruste opp eksisterende tilfluktsrom, i tillegg til å bygge mindre dekningsrom der folk bor eller jobber.

DSB har tidligere foreslått å redusere Sivilforsvarets styrke, men går nå bort fra dette.