Agder lagmannsrett har slått fast at oppsigelsen av den katolske legen som nektet å sette inn spiral på kvinner, er ugyldig.

Den katolske legen Katarzyna Jachimowicz ble sagt opp fra sin stilling som fastlege i Sauherad i Telemark i desember 2015 fordi hun av samvittighetsgrunner nektet å sette inn spiral på kvinner. Jachimowicz gikk til sak mot kommunen. Hun tapte i tingretten, men fredag ble det kjent at Agder lagmannsrett omgjør dommen, skriver NRK.

Lagmannsretten mener kommunens oppsigelse av den katolske legen er ugyldig og begrunner det med at oppsigelsen er i strid med menneskerettighetene. Jachimowiczs advokat, Håkon Bleken, mener at dommen er prinsipielt viktig.

– Det er den første dommen vi har etter norsk rett av betydning hvor samvittighetsfrihet får medhold, sier han til kanalen.

Dommen var ikke enstemmig. Én av de tre dommerne tok dissens. Lagmannsretten kom også til at Sauherad kommune ikke er erstatningsansvarlig i saken, da de mener det ikke foreligger uaktsomhet. Begge parter må betale saksomkostningene for tingretten selv, men kommunen er dømt til å betale Jachimowicz sakskostnader i forbindelse med ankesaken.

Ordføreren i Sauherad, Mette Haugholt, forteller til NRK at kommunen foreløpig ikke har tatt stilling til om de vil anke saken.