Nytt

Tillitskrise mellom velgere og etablerte politikere har åpnet for strømninger som radikalt har endret det politiske landskapet. Det kan skje i Norge også, ifølge statsministeren. (arkivfoto)

Økende utgifter til Folketrygden gir grunn til uro, ifølge statsminister Erna Solberg (H). Men kutt i sykelønn eller andre velferdsytelser er ikke på trappene.

– Å få færre inn på de ulike ytelsene og sørge for at flere er i jobb. Det er løsningen, sier Solberg til NTB.

I en tale til Høyres sentralstyre søndag uttrykte statsministeren bekymring for velferdssamfunnets bærekraft. Hun slo fast at politikerne må være villige til å ta upopulære avgjørelser og treffe krevende valg.

En av utfordringene som hun pekte på, er utgiftene til Folketrygden. Da den ble innført i 1967, utgjorde Folketrygden 5,4 prosent av BNP for Fastlands-Norge. Nå utgjør den 16 prosent.

– Framover kommer det ikke til å være bærekraftig om Folketrygden fortsetter å vokse like mye, sa Solberg.

Vil ikke kutte

Flere tunge aktører på høyresiden har gjentatte ganger tatt til orde for kutt i sosiale ytelser, som sykelønnsordningen. Også de fire ungdomsorganisasjonene på borgerlig side har påpekt nødvendigheten av dette.

Men et slikt politisk værvarsel kom ikke fra statsministeren søndag.

– Vi må se dette fra enkeltindividets perspektiv. Det blir ikke lettere for deg å komme i jobb, selv om det kuttes i ytelsene, når ingen vil ansette deg, sier Solberg.

– Hovedtyngden av dem som står utenfor arbeidslivet i dag og som har helse til å jobbe, ønsker å være i jobb. Problemet er at deres kompetanse og arbeidsevne ikke treffer en arbeidsgiver som er villig til å satse på dem, tilføyer hun.

Solberg understreker videre at effekten av pensjonsreformen vil gjøre veksten lavere framover enn den ellers ville ha blitt.

Tillit

Statsministeren innledet sin tale til sentralstyret med å vise til tillitskrisen som har oppstått mellom velgere og etablerte politiske partier i en rekke land.

Selv om politikere i Norge gjennomgående nyter høy tillit i befolkningen, kan den samme utviklingen også komme her, advarte hun.

Å være åpen om problemene og utfordringene er noe av nøkkelen, ifølge Solberg.

– Vi må også være åpne om at løsningene kan være krevende, sa statsministeren.

Hun framholder at det er viktig å inkludere flere grupper i utdanning og arbeidsliv, samt stimulere til at flere eldre kan stå lenger i jobb.