Interlude

I 1960 klarte ikke Dmitrij Sjostakovitsj lenger motstå presset om å bli medlem av kommunistpartiet. Innmeldingen gjorde ham dypt fortvilet og full av selvforakt. Det første store verket han publiserte etter denne hendelsen er 12. symfoni, med tilnavnet Året 1917. Symfonien ble tilegnet Lenin og er offisielt en bekjennelse til bolsjevikrevolusjonen, men så lite innovativ at vi godt forstår at dette er en nesten handlingslammet komponists pliktløp. Som alltid hos Sjostakovitsj finner vi likevel interessante fraser i den.