Også i kveld feirer vi en 100-åring, denne gangen Mieczyslaw Weinberg (russisk: Moisei Vainberg). Han ble født i Warszawa, men levde mesteparten av sitt liv i Sovjetunionen, der han var en nær venn av Sjostakovitsj; likheten i tonespråket er ikke til å overhøre. Symfoni nr. 3 i h-moll ble ferdig i 1949, og bærer preg av høystalinismens krav til folkelighet. Vi hører Gøteborgs symfoniorkester under ledelse av Thor Svedlund.

Les også