Kunstverk

Robert Thegerström (1857-1919)

Olje på lerret,126 x 156cm, Nationalmuseum, Stockholm

Carl Wilhelm Eugen Stenhammar (1871-1927) var en svensk komponist, pianist og dirigent. Dessverre står han fortsatt noe i skyggen av sine omtrent samtidige nordiske komponist-kolleger Carl Nielsen og Jean Sibelius.

Stenhammars produksjon omfatter blant annet to symfonier, F-dur (1902-03) og g-moll (1911-15). Det sies at han, blant annet etter å ha hørt Sibelius’ annen symfoni i D-dur (1902) kom til det resultat at hans symfoni var lite selvstendig (noen mener den er sterkt påvirket av Bruckner), og trakk den tilbake.

Men heldigvis kom hans etterfølger som dirigent for Göteborg-symfonikerne Neeme Järvi over notene, og tok symfonien opp på sitt repertoar. Den er nå tilgjengelig i flere innspillinger.