Opposisjonen krever klare svar fra statsminister Erna Solberg på hva det var som gjorde at den avgåtte SSB-direktøren ikke lenger fikk regjeringens tillit.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ga uttrykk for at begrunnelsen fra finansminister Siv Jensen (Frp) ikke har vært god nok. I spørretimen onsdag ba han Solberg klargjøre.

– Hvordan kunne det gå så galt, spurte Støre.

Solberg viste til at omorganisering i SSB har vært et tema som både Finansdepartementet og hun selv har befattet seg med i lengre tid. Allerede i februar ble det tatt opp av partene i arbeidslivet i forbindelse med et møte i kontaktutvalget.

– Det var bekymring om planene ville gå utover statistikkproduksjonen. Dette har vært på listen over ting vi har fulgt i styringsdialogen, sa Solberg.

Støre lurte på om styringen av etaten har vært svak, når man ser hvilket drama som har oppstått de siste ukene. I en situasjon hvor det har vært ord mot ord, og spørsmål er stilt ved organisasjonens uavhengighet. Han utfordret Solberg til å svare klart og tydelig på hva det konkret var som gjorde at tidligere SSB-direktør Christine Meyer ikke lenger hadde tillit.

– På et tidspunkt var det klart at man ville implementer en ny reform i SSB før statistikkutvalget ville være ferdig med sitt arbeid. Da var det Finansdepartementet trakk i nødbremsen, sa Solberg.