Nytt

Mediene pisket opp en stemning mot Human Rights Service på en fillesak og venstresiden bruker støtten til HRS for alt det er verdt: Alle kutt til andre NGO’er blir møtt med et: -Hva med HRS?

I Spørretimen onsdag utfoldet Jonas Gahr Støre seg. Kuttene til de frivillige organisasjonene var «smålige»:

– Vi har de siste dagene vært vitne til et merkelig skue, der stortingsrepresentanter og til og med regjeringsmedlemmer avlyser kuttene regjeringen selv har foreslått i budsjettet. Organisasjoner som Retretten, Wayback og Matvett skal nå likevel få støtte. Vi får høre at kutt til disse var et arbeidsuhell, sa Ap-lederen.

Han ville vite om kutt til andre organisasjoner som Gatejuristene, Juridisk rådgivning for kvinner, JUSS-BUSS, Kirkens Bymisjon, Krisesentrene, Norsk organisasjon for asylsøkere og Fri Rettshjelp i Oslo også er som arbeidsuhell å betrakte. (NTB)

Landbruksminister Dale kuttet i støtten til 30 organisasjoner. Beløpene er kanskje ikke så store. Men alle er avhengig av offentlig støtte. Det som kalles frivillighets-Norge er i virkeligheten avhengig av staten og mener det samme som staten som er Ap eller venstresiden.

Dette er et ikke-tema i den offentlige debatt. Norge har nesten ikke konservative stemmer.

For å angripe kuttene, vises det til at HRS får. Man argumenterer som små barn: -Hvorfor skal de få når vi ikke får?

At landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) foreslår å fjerne all støtte til flere enn 30 organisasjoner på Landbruksdepartementets budsjettkapittel har opprørt regjeringens samarbeidspartier KrF og Venstre.

– Objektive kriterier må ligge bak støtten til frivillige organisasjoner, sa statsministeren og slo fast at dette ikke har vært tilfelle for bevilgningene som Dale har fjernet.

Solberg måtte imidlertid på nytt svare for det forhold at Human Rights Service beholder statsstøtten i regjeringens forslag til statsbudsjett. Ap-leder Jonas Gahr Støre ville nemlig vite om prinsippet om å bruke offentlige penger til å bevare et meningsmangfold kun gjelder når organisasjonen støtter opp under regjeringspartienes politiske agenda. (NTB)

Her ga Støre statsministeren en lissepasning. Det var bare å dundre ballen i mål:

– Det er ikke mulig å gå igjennom statsbudsjettet og si at vi har tatt vekk støtte til organisasjoner som er kritiske til regjeringen. Da hadde vi hatt et stort innsparingspotensial, svarte Solberg og fikk flere i stortingssalen til å trekke på smilebåndet.

Statsministeren forsvarte støtten til HRS ved blant annet å vise til at organisasjonen er den eneste på listen med et annet standpunkt til innvandring enn de øvrige. (NTB)