Video 1

USAs president Donald Trump holdt tirsdag sin første tale i FNs hovedforsamling. For overnasjonalitetens aristokrati må den som sedvanlige frittalende Trump ha vært litt som kaffe i halsen. Desto bedre.